Log in met je e-mailadres en je wachtwoord.

Welkom bij CHJC

Welkom op de site van CHJC, vereniging van christelijke LHBT mensen. De afkorting LHBT is een mondvol, maar voor ons als vereniging betekent dit, dat je als homo, lesbienne, biseksueel of transgender welkom bent.
Wij bepalen verder niet, hoe jij jezelf als christelijke homo ziet; van vrijzinnig tot meer traditioneel orthodox ben je welkom! CHJC wil wel een vereniging zijn die haar waarden steeds toetst in de volle breedte aan het christelijk geloof en vindt dat homoseksualiteit onderdeel is van Gods schepping.

De vereniging heeft leden uit alle christelijke stromingen en van alle leeftijden. Zo is er onder andere een actieve jongerengroep (30-) maar ook een 50+ groep. CHJC wil een vereniging zijn door en voor haar leden. Dit doen we door activiteiten te organiseren, waarbij ontmoeting met elkaar centraal staat. Naast het bieden van activiteiten wil CHJC ook een stem zijn in het maatschappelijk debat over het thema homoseksualiteit en met de kerken en voor andere christelijke organisaties een gesprekspartner zijn.

Naast CHJC is er ook de gereformeerde vereniging ContrariO, waar CHJC mee samenwerkt. Leden van beide verenigingen kunnen over en weer elkaars activiteiten bezoeken. Bovendien werken we zoveel mogelijk samen als het gaat om gesprekspartner zijn voor kerken en christelijke organisaties.

Welkom dus en hopelijk tot ziens bij deze mooie vereniging!

CHJC en ContrariO zijn nu samen ChristenQueer

Op 1 januari 2018 zijn CHJC en Contrario gefuseerd om samen door te gaan als één vereniging van christelijke LHBTi-ers. We werkten de afgelopen jaren al steeds meer samen: gezamenlijke activiteiten, samen actief in LCC Plus Projecten, enz. De verenigingen vulden elkaar goed aan en dus vonden we het tijd voor een fusie.

Op dit moment werken we aan verdere samenwerking en integratie. Zodra de nieuw website in de lucht is, zul je van hier worden doorverwezen naar de nieuwe. Tot dat moment kun je op beide sites (chjc.nl en contrario.nl) informatie vinden, lid worden van de vereniging, contact opnemen, enz.

Agenda

CHJC is een vereniging van en voor christelijke homoseksuelen en lesbiennes en biseksuelen. Wij zijn van mening dat geloof en homoseksualiteit kunnen samengaan.

Bijbelse argumenten, die worden aangedragen om het tegendeel te bewijzen blijken bij zorgvuldige bestudering van de context geen stand te houden. We maken allemaal deel uit van Gods goede schepping. Wij ervaren dat Hij ons Zijn zegen geeft. CHJC is daarom van mening dat homoseksualiteit geen zonde is en dat homoseksuelen en lesbiennes een gelijkwaardige plaats in de kerk kunnen innemen.

CHJC is een brede vereniging. Variërend van vrijzinnig tot orthodox, op (rooms-) katholieke dan wel protestants-christelijke grondslag. Dit verschil komt tot uitdrukking in verschillende ideeën over hoe je je leven inricht. Binnen CHJC is het regel en uitgangspunt dat wij met elkaar omgaan op basis van wederzijds respect.

Elke vorm van discriminatie in gezin, familie, werk en samenleving vinden wij niet geoorloofd. Deze mening stoelt zowel op het Bijbelse getuigenis als op artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Wij weten dat veel homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen, al dan niet op grond van het geloof, niet of minder geaccepteerd worden en daardoor belemmerd worden in hun mens-zijn.

Bij CHJC gaan we dus van twee zaken uit: de eigen homoseksuele geaardheid en belangstelling voor geloof, kerk of christelijke levensbeschouwing. Deze combinatie, “homo-mèt”, dient als basis om zoveel mogelijk gelijkgestemden bij elkaar te brengen.
Daarom vind je bij CHJC mannen en vrouwen, jongens en meiden, in alle soorten en maten. Ook de spreiding over het geloofslandschap is groot.

0
0
0
s2sdefault

Colofon

© 2018 auteursrechten beschermd

CHJC vereniging van christelijke homo's lesbiennes en biseksuelen
Postbus 14722
1001 LE Amsterdam
IBAN NL55 TRIO 0197746934
t.n.v. CHJC te Goes
Geregistreerd als vereniging bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40536702

fotoverantwoording

Volg CHJC op ...

 

web design:

Wij gebruiken 'cookies' voor navigatie en gebruiksgemak. We slaan geen data op van niet-ingelogde bezoekers.