Media-berichten

Alle pers- en andere media-berichten

Christelijke LHBT-beweging verheugd over mogelijke afschaffing ontslagmogelijkheid LHB-leerkrachten in het bijzonder onderwijs

Annulering enkele-feitconstructie door Eerste Kamer van harte toegejuicht

De LCC Plus organisaties, LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre, vijf christelijke LHBT-organisates, hopen van harte dat na de Tweede Kamer op 9 april 2014 nu ook de Eerste Kamer op 3 maart a.s. het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, zal aannemen. Het wetsvoorstel dat voorligt, kan LHB-leerkrachten (en LHB-leerlingen) in het bijzonder onderwijs de rechtsbescherming bieden die zij nodig hebben, als hun seksuele oriëntatie ter discussie staat. Lees verder »

Koepelorganisatie christelijke LHBT-beweging dringt aan op snelle afschaffing ontslagmogelijkheid LHB-leerkrachten in het bijzonder onderwijs

apr 8, 2014
Nog geen reacties

Snelle en heldere annulering enkele-feitconstructie van harte toegejuicht

Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, hoopt van harte dat het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, spoedig zal worden aangenomen. Het LKP is verheugd dat het voorstel tot annulering van die constructie op woensdag 9 april in de Tweede Kamer wordt besproken. Het wetsvoorstel dat nu voorligt, kan LHB-leerkrachten (en LHB-leerlingen)in het bijzonder onderwijs de rechtsbescherming bieden die zij nodig hebben, als hun seksuele oriëntatie ter discussie staat. Onderscheid maken omdat iemand homo- of biseksueel is (het enkele feit), is ook nu onmogelijk, maar tot nog toe biedt de Wet Gelijke Behandeling evenwel ruimte voor onderscheid door de mogelijkheid van de in deze wet niet nader gedefinieerde ‘bijkomende omstandigheden’.

Lees verder »

Bob Angelo Penning voor oud-voorzitter LKP Wielie Elhorst

mrt 17, 2014
Nog geen reacties

De Bob Angelo Penning is in 1991 door het COC ingesteld. Enerzijds als postume hommage aan COC-oprichter Niek Engelschman (1913-1988) en anderzijds om jaarlijks personen, groepen of organisaties te eren die zich op bijzondere wijze op nationaal of internationaal niveau verdienstelijk hebben gemaakt voor de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

Op 15 maart 2014 heeft de voorzitter van COC Nederland, Tanja Ineke, aan Wielie Elhorst de Bob Angelo penning uitgereikt tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het LKP. Wielie Elhorst heeft deze Bob Angelo penning ontvangen vanwege zijn grote inzet en de vele resultaten die hij in zijn 10 jarig lidmaatschap van het bestuur van het LKP, waarvan ruim 8 jaar als voorzitter, heeft bereikt voor de Christelijke LHBT beweging.

Lees verder »

Eerste landelijke themadag over transgender zijn en geloof

Eerste landelijke themadag over transgender zijn en geloof

LKP: “Aandacht voor transgenders in geloofsgemeenschappen gewenst en noodzakelijk.”

Op zaterdag 15 maart a.s. vindt de eerste landelijke themadag over transgender zijn en geloof plaats, getiteld ‘Voor U niet verborgen’. De organisatie is in handen van Stichting LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Heleen de Boer, vice-voorzitter van het LKP: “Met deze dag hopen we de T voorgoed op de kaart van de kerk en van de christelijke LHBT-beweging te zetten.” Lees verder »

LCC Plus organisaties gematigd positief over tussenrapportage Commissie Ambt en Homoseksualiteit Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)

LCC Plus organisaties gematigd positief over tussenrapportage Commissie Ambt en Homoseksualiteit Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)

De LCC Plus organisaties hebben met belangstelling kennisgenomen van de tussenrapportage van de Commissie Ambt en homoseksualiteit van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) die op donderdag 3 januari jl. openbaar werd gemaakt. De LCC Plus organisaties nemen met instemming kennis van een nauwkeurig uitgewerkte verslaglegging van gesprekken van de commissie met lesbische zusters en homoseksuele broeders en met een  aantal organisaties op het terrein van homoseksualiteit en geloof. De LCC Plus organisaties moedigen de commissie van harte aan nu spoedig werk te maken van de vragen die nog beantwoord moeten worden en te komen tot positieve besluitvorming die een volledige en gelijkwaardige participatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in de plaatselijke gemeentes van de NGK mogelijk maakt. Lees verder »