Log in met je e-mailadres en je wachtwoord.

Welkom bij CHJC

Welkom op de site van CHJC, vereniging van christelijke LHBT mensen. De afkorting LHBT is een mondvol, maar voor ons als vereniging betekent dit, dat je als homo, lesbienne, biseksueel of transgender welkom bent.
Wij bepalen verder niet, hoe jij jezelf als christelijke homo ziet; van vrijzinnig tot meer traditioneel orthodox ben je welkom! CHJC wil wel een vereniging zijn die haar waarden steeds toetst in de volle breedte aan het christelijk geloof en vindt dat homoseksualiteit onderdeel is van Gods schepping.

De vereniging heeft leden uit alle christelijke stromingen en van alle leeftijden. Zo is er onder andere een actieve jongerengroep (30-) maar ook een 50+ groep. CHJC wil een vereniging zijn door en voor haar leden. Dit doen we door activiteiten te organiseren, waarbij ontmoeting met elkaar centraal staat. Naast het bieden van activiteiten wil CHJC ook een stem zijn in het maatschappelijk debat over het thema homoseksualiteit en met de kerken en voor andere christelijke organisaties een gesprekspartner zijn.

Naast CHJC is er ook de gereformeerde vereniging ContrariO, waar CHJC mee samenwerkt. Leden van beide verenigingen kunnen over en weer elkaars activiteiten bezoeken. Bovendien werken we zoveel mogelijk samen als het gaat om gesprekspartner zijn voor kerken en christelijke organisaties.

Welkom dus en hopelijk tot ziens bij deze mooie vereniging!

CHJC en ContrariO zijn nu samen ChristenQueer

Op 1 januari 2018 zijn CHJC en Contrario gefuseerd om samen door te gaan als één vereniging van christelijke LHBTi-ers. We werkten de afgelopen jaren al steeds meer samen: gezamenlijke activiteiten, samen actief in LCC Plus Projecten, enz. De verenigingen vulden elkaar goed aan en dus vonden we het tijd voor een fusie.

Op dit moment werken we aan verdere samenwerking en integratie. Zodra de nieuw website in de lucht is, zul je van hier worden doorverwezen naar de nieuwe. Tot dat moment kun je op beide sites (chjc.nl en contrario.nl) informatie vinden, lid worden van de vereniging, contact opnemen, enz.

Agenda

CHJC Infolijn

Telefoon 06 – 5323 4516

Ledenadministratie

Voor lidmaatschap of het kennismakingspakket kun je schrijven of e-mailen naar CHJC Ledenadministratie
E-Mail: CHJC Ledenadministratie Secretariaat

Bestuur

Voor vragen aan het bestuur kun je schrijven of e-mailen naar:

CHJC Secretariaat
Postbus 14722, 1001 LE Amsterdam
E-Mail: CHJC Secretaris

Voor studenten en scholieren

CHJC krijgt regelmatig verzoeken van studenten en scholieren voor het doen van een interview. Aangezien we een vereniging zijn van vrijwilligers, met als doel het samenbrengen van christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen en de acceptatie van homoseksuelen in zowel kerk en samenleving, vergen dit soort verzoeken teveel van onze tijd en leveren weinig tot geen meerwaarde voor het doel van onze vereniging. We zijn daarom terughoudend in het doen van interviews, en wijzen dan ook meestal een verzoek af. Veel van de aan ons gevraagde informatie staat ook op deze site. Kijk gerust even rond.

Mocht je desondanks het idee hebben dat je onderzoek onze vereniging zou kunnen helpen om iets te bereiken, kennis te vergaren of anderszins van te profiteren, vul dan het contactformulier in met daarin gemotiveerd hoe je onderzoek daar aan bijdraagt.

Website & overige vragen

Stuur een e-mail naar

Colofon

© 2018 auteursrechten beschermd

CHJC vereniging van christelijke homo's lesbiennes en biseksuelen
Postbus 14722
1001 LE Amsterdam
infolijn: 06-53234516
IBAN NL55 TRIO 0197746934
t.n.v. CHJC te Goes
Geregistreerd als vereniging bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40536702

fotoverantwoording

Volg CHJC op ...

 

web design:

Wij gebruiken 'cookies' voor navigatie en gebruiksgemak. We slaan geen data op van niet-ingelogde bezoekers.